Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Oběť by měla mít možnost správně se rozhodnout

Oběť by měla mít možnost správně se rozhodnoutOběť by měla mít možnost správně se rozhodnout?

 

Samozřejmě, je to velmi důležité a závisí na tom celý další vývoj její situace. Velmi zásadním faktorem je zde to, že se v ČR nerozlišuje mezi klasickými azylovými domy a specializovanými domy pro oběti domácího násilí. Nerozlišuje se mezi základní pomocí a specializovanou pomocí. Veřejnost ani mnozí odborníci nejsou dostatečně informováni nebo si tento rozdíl neuvědomují. Charakter práce s obětí domácího násilí je přitom velmi specifický.

V problematice domácího násilí je potřebné, co nejvíce eliminovat chyby. Eliminovat tzv. druhotné poškození oběti nesprávně poskytnutou pomocí.

Oběť domácího násilí by tedy měla být pracovníky v pomáhajících profesích vždy prvotně směrována na specializované služby.

 

Jak tyto služby oběti poznají?

Tyto služby pracují pouze s jednou cílovou skupinou a to právě s oběťmi domácího násilí nebo s jejich dětmi. Nikdy nepracují s násilnými osobami nebo jinou cílovou skupinou. Pracovat s násilnou osobou a zároveň s obětí v jedné organizaci by bylo pro oběť poškozující a traumatizující. Jsou však případy, kdy násilná osoba může vstoupit do spolupráce s vytvořeným náhledem a sebereflexí, většinou se jedná o nastavení pozitivního vztahu s dětmi. Jinou cílovou skupinou mám na mysli např. osoby, které přišly o bydlení, osoby s návykovou látkou apod. Ten, kdo chce pomáhat obětem domácího násilí, se má soustředit pouze na oběti, i když je to v současných dotačních řízeních pro organizaci finančně znevýhodňující.

Služby pro oběti domácího násilí jsou specializované, tzn., mají vytvořenou odbornou základnu. Jedná se o odborníky, kteří jsou v problematice domácího násilí vyškoleni a mají dlouhodobou praxi či pracují pod intervizí svých kolegů.

Organizace má ve své odborné personální struktuře min. psychologa pro dospělé oběti, psychologa pro děti, právníka a sociální pracovnici.

 

Co specializované služby pro oběti domácího násilí musí umět?

Musí umět velmi rychle a správně vyhodnocovat rizikové situace. Musí se velmi rychle propojovat její odborníci. Musí garantovat nejen technické bezpečí, ale i umět bezpečně oběť provázet službou a učit oběť službu bezpečně využívat.

Odborníci musí oběti zprostředkovávat témata, které ji pomohou pochopit, proč se stala obětí. Pochopit čím vším je pro ni a její děti domácí násilí nebezpečné. Jaké následky to na nich zanechává. Co se s tím dá dělat.

 

Vypadá to, že se jedná o velmi složitý proces?

Ano, je to složitý proces. Proto rozhodnutí oběti, aby se vymanila z domácího násilí, je tak velmi složité. Někdy až zničující. Představte si oběť, která ví, že je potřeba, aby se z násilí vymanila. Za setrváváním v násilí platí svým zdravím, změnou osobnostních vlastností, změnou jednání a chování, svoji izolací, ztrátou svých blízkých. Na druhou stranu stále má k násilné osobě city je tzv. emočně připoutaná. Tato situace je pro oběť rozpolcující a život ohrožující. Nezmiňuji ani to, že oběť, když se rozhodne řešit svoji situaci, velmi trpí i ekonomicky. Je bez finančních prostředků, bez bydlení.. Je ve svém rozhodnutí velmi znevýhodněna.

 

Jak vypadá postup, když oběť potřebuje využít služeb specializovaného domu pro oběti? Museli jste někdy kvůli nedostatečné kapacitě oběti odmítat?

Postup je takový, že nás oběť prvotně kontaktuje telefonicky, vyplněním elektronického formuláře, nově připravujeme chatové poradenství. Pracovnice s obětí probere aktuální situaci, zajistí řešení nezbytných kroků, edukuje oběť. Pokud situace umožňuje, pozveme si oběť k osobnímu setkání, kde vše hlouběji probíráme. Následně oběť připravíme k přijetí do pobytového programu. Nikdy není našim cílem oběť vytrhávat z násilného prostředí, pokud nemáme předem situaci velmi dobře zmapovanou. Pokud oběť potřebuje ubytování ihned, jsme schopni pomoci s krizovým ubytováním. Pokud je situace ohrožující, spolupracujeme s PČR.

V roce 2020 jsme např. odmítli k pobytovému programu 85 obětí. V roce 2019 jsme museli odmítnout 83 obětí. Zde je nutno uvést, že v ČR jsou jen 3 specializované domy pro oběti domácího násilí.

 

Co říci závěrem?

Závěrem bych se vrátila k námětu našeho rozhovoru.

Je velmi důležité, aby oběť měla možnost správně se rozhodnout. K tomuto rozhodnutí ji mohou pomoci specializované služby a specializované domy pro oběti domácího násilí. Oběti o nich ale často nevědí a proto je tak důležité, aby všechny sociální služby uměly oběti správně nasměrovat a postoupily je organizacím, které se problematikou domácího násilí zabývají.

 

Děkuji a přeji pěkný den bez násilí. Vedoucí MAGDALENIUM, z.s. 

www.magdalenium.cz

 

 

Publikováno: 26.7.2021