Drobečková navigace

Úvod > Pro klienty > Specializovaný azylový dům > Komu je služba určena?

Komu je služba specializovaného AD určena a komu nikoli

helping-hand-icon-8.jpg

Pobytový program AD je určen: 

Pouze obětem domácího násilí:

Ženy bezdětné i s dětmi

Počet ubytovávaných dětí na 1 matku:

Ubytovat lze optimálně dvě děti na jednu matku. Dle aktuální skladby uživatelek je možno povolit výjimku a ubytovat matku s max.3 dětmi, záleží i na věku dětí.

Oběti seniorky:

Pouze soběstačné oběti - seniorky a v případě, že jejich zdravotní stav není kontraindikací pro přijetí do pobytového programu specializovaného AD.

Bezdětné oběti a seniorky lze přijmout pouze, pokud je volná kapacita pokoje, který je pro bezdětné určen. Jedná se o 3 lůžkový pokoj, který lze za určitých podmínek sdílet s další bezdětnou obětí z důvodu obsazenosti lůžek.

 

stopwatch.jpg

Pobytový program AD není určen:

  • Zájemkyním, které nejsou oběťmi domácího násilí
  • Zájemkyním, které nemůžeme přijmout z důvodu plné kapacity
  • Zájemkyním, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování sociální služby azylový dům dle §36 vyhlášky č.505/2006 Sb. (v případě potřeby ústavní péče, akutního infekčního onemocnění, duševní poruchy, která závažným způsobem narušuje kolektivní soužití).
  • Zájemkyním s duševním onemocněním, které nejsou stabilizované, tzn. pravidelně nenavštěvují svého psychiatra a neužívají pravidelně medikaci. Nejsou schopné samostatného bydlení tak, aby neohrozily sebe ani ostatní. V těchto případech je nezbytné posouzení vhodnosti přijetí psycholožkou MAGDALENIUM, z.s. a je také vyžadováno písemné potvrzení od psychiatra zájemkyně
  • Zájemkyním, které byly vyloučeny z poskytování služby z důvodu soustavného a hrubého porušování základních pravidel, a to na dobu ½ roku
  • Zájemkyním, které jsou nevidomé, neslyšící, mentálně postižené, zbavené částečně či úplně svéprávnosti a nezvládly by chod AD
  • Zájemkyním, které nemluví česky a nemají zajištěného registrovaného tlumočníka
  • Zájemkyním, které nehradí platby spojené s ubytováním ve specializovaném AD
  • Zájemkyním závislým na alkoholu či jiných toxických látkách, bez adekvátního přístupu k terapii
  • Zájemkyním bydlícím do 3 km od místa příslušného specializovaného azylového domu (bezpečnostní riziko přijetí)