Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Dopady nouzových stavů na klienty MAGDALENIUM, z.s.

Dopady nouzových stavů na klienty MAGDALENIUM, z.s.Mezi zcela typické oběti domácího násilí patří nejčastěji ženy s nezletilými dětmi. V době posledního nouzového stavu roku 2021 MAGDALENIUM, z.s. zaznamenalo zvýšenou poptávku o pobytový program ve specializovaném zařízení, které provozujeme. Službu zvýšeně poptávaly oběti seniorky a ženy bezdětné.

     Zvyšující se poptávku jsme zaznamenali i v rámci odborného poradenství. Především se jednalo o poskytnutí psychologické pomoci a podpory dětem, které nemohly docházet do škol. Děti byly nejvíce vystaveny zátěžím v podobě zhoršujících se negativních domácích situací a gradováním konfliktů ze strany násilných osob.  Právě izolace, stres způsobený epidemií, zavření škol a pracovišť přímo podněcovaly a vyhrocovaly běžné a denní situace natolik, že docházelo ke zvýšenému množství domácího násilí.

Domácí násilí v nouzových stavech zvýšeně zasahovalo celé rodinné systémy. MAGDALENIUM, z.s. pomáhalo psychickou podporou a stabilizací dětí a obětí. Často docházelo k řešení akutních situací, kdy byla především potřebná akutní a včasná právní pomoc.

Pro oběti v nouzových stavech bylo velmi obtížné řešit své poměry. Blokovala je obava a nejistota ze ztráty alespoň nějaké jistoty. Jednalo se např. o obavu v podobě ztráty střechy nad hlavou…. Nejistota, v podobě uzavřených okresů, navíc zvyšovala obavu ztráty kontaktů s nenásilnou částí rodiny …  Tyto obavy byly tak velké, že mnohé oběti raději setrvávaly v násilných vztazích nepřiměřeně dlouho, bez možnosti odlehčení. Výsledkem nuceného setrvávání v negativním prostředí jsou následné dopady ve zvyšování a prohlubování psychických obtíží, úzkostných a depresivních stavů, snižování sebedůvěry obětí, nárůstu sebevražedného jednání ….

Současná doba přinesla akceleraci uvedeného domácího násilí a současně zhoršila finanční situaci mnoha obětí, neboť často přišli o práci a základní životní jistoty.

MAGDALENIUM, z.s. a naši klienti si velmi váží pomoci, kterou nám fyzické a právní osoby poskytují. Jedná se o velmi důležitou spolupráci, jak lze zmírnit dopady domácího násilí a ukázat obětem, že mají podporu společnosti, aby našli odvahu k řešení své situace.

V pobytovém programu MAGDALENIUM, z.s. se nyní nachází 8 žen a 10 dětí. Po skončení nouzového stavu se ale situace rychle mění. Přibývá podpůrných hovorů, oběti zvýšeně vyhledávají ambulantní i pobytovou pomoc. V databázi poradny se nachází přes 224 rizikových dětí a 140 obětí.