Drobečková navigace

Úvod > Pro klienty > Příběhy klientů > Zranění

Zranění

Klientka, pojďme jí říkat třeba Martina, přišla do organizace Magdalenium v roce 2018 s velkou bolestí v noze. Rozsáhlý fialový hematom jí způsobil partner, který Martinu uhodil záměrně cihlou. Bolestivé zranění Martině už několik měsíců omezovalo běžný život, dokonce i spánek. Pracovníci organizace společně s Martinou vyhledali pomoc lékaře. Pro závažnost situace ji chirurg odeslal na vyšetření žil do Fakultní nemocnice. Klientku doprovodila sociální pracovnice. Sama by se totiž ve městě nebyla schopna zorientovat. Ani finanční a psychický stav Martině neumožňoval, aby cestu absolvovala bez pomoci.

Návštěva nemocnice nebyla úspěšná. Vyšetření se nemohlo uskutečnit kvůli nefunkčnímu ultrazvuku. Následoval tedy přesun na cévní ambulanci v jiné nemocnici a dlouhé čekání na primáře, který jediný mohl klientku vyšetřit. „Martina se v čekárně několikrát rozbrečela. Chtěla to vzdát, vše se jí zdálo příliš komplikované a neřešitelné. Zřejmě byla i unavená po probdělé noci. Bylo nutné ji utěšovat a dodávat sílu, že společně vše zvládneme, a že z nemocnice neodejdeme, dokud nebude náležitě ošetřena,“ vypráví sociální pracovnice XX, která ženu po celou dobu doprovázela.

Martina se nakonec vyšetření dočkala. Primář vyloučil trombózu, ovšem konstatoval, že v budoucnu bude nevyhnutelná operace. Předepsal léky a kompresní punčochy, které na čas uleví od bolestí a sníží otok. V běžné situaci by byla Martina postavena před další neřešitelný problém. Kde vzít na léky a punčochy peníze? Lékařský předpis proto nejprve odmítla. Sociální pracovnice se ale s lékařem domluvila s tím, že vše uhradí organizace Magdalenium. Martina náklady zaplatí dodatečně. „Priorita byla, aby měla uživatelka potřebné léky, aby se jí ulevilo od bolesti,“ říká sociální pracovnice. Unavené klientce koupila jízdenku na MHD, poslala ji do azylového domu a sama zašla koupit vše potřebné.

Organizace Magdalenium klientce poskytla 236 Kč na léky, 48 Kč na punčochy, 50 Kč na jízdenky. Martina peníze vrátila po obdržení dávek hmotné nouze.

Výsledek a doporučení sociální pracovnice:

„Dle mého názoru by klientka sama nebyla schopna vyšetření absolvovat. Neznala město, nevěděla by, kam jít. Také byla ve špatném psychickém stavu, takže by neustála nepříjemnosti. Vyšetření však bylo nezbytné,“ říká pracovnice. „K úvaze zůstává to, že klientka již delší dobu  trpěla intenzivní bolesti. Včasné vyšetření by přitom situaci výrazně usnadnilo,“ myslí si pracovnice. Bohužel nejde o ojedinělý případ. „Často se setkáváme s klienty, kteří k nám přichází a nebylo jim poskytnuto lékařské ani psychiatrické vyšetření“ vysvětluje pracovnice.  Důvodem bývá nedostatek finančních prostředků a obava klientů, aby neobtěžovali…

“Odborné personální zázemí je ve specializovaných azylových domech pro oběti domácího násilí naprosto nezbytné a klíčové,” konstatuje vedoucí organizace MAGDALENIUM. “Domácí násilí způsobuje v osobnosti žen i dětí závažné poruchy, v některých případech i nevratné. Vlivem těžkého domácího násilí přibývá posttraumatických stresových poruch. Dochází k nárůstu sebepoškozování, depresivním poruchám, psychiatrickým nálezům, závislosti na návykových látkách. Mimo vyškolené sociální pracovnice je proto stěžejní přítomnost psychologa a možnost právního poradenství,“ doplňuje vedoucí organizace Hýbnerová. Vyškolený odborný personál, který je k dispozici přímo v azylovém domě, ovšem znamená i vyšší nákladovost služby.