Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Desatero specializované pomoci obětem domácího násilí:

Desatero specializované pomoci obětem domácího násilí:Desatero specializované pomoci obětem domácího násilí:

 

  1. Specializovaná služba je ta, která se dlouhodobě zabývá problematikou domácího násilí. Specializovaný azylový dům pracuje pouze s oběťmi domácího násilí a jejich dětmi, s žádnou jinou klientelou nepracuje.

 

  1. Specializovaná služba předchází viktimizaci oběti ( tzn. druhotnému poškození oběti).

 

  1. Specializovaná služba je nastavena tak, by rychle a správně vyhodnotila rizikové situace klientů.

 

  1. Specializovaná služba má odborníky, kteří se v řešení domácího násilí mezi sebou odborně propojují.

 

  1. Specializovaná služba garantuje nejen technické bezpečí, ale po celou dobu spolupráce oběť bezpečně provede službou.

 

  1. Odborníci specializované služby musí oběti zprostředkovávat témata, které ji pomohou pochopit, proč se stala obětí. Pochopit čím vším je pro ni a její děti domácí násilí nebezpečné. Jaké následky to na nich zanechává. Co se s tím dá dělat.

 

  1. Specializovaná služba pracuje se závislosti klientů, která je vázána na problematiku domácího násilí.

 

  1. Specializovaná služba poskytuje komplexní a provázanou spolupráci s klienty. Jedná se o provázanost psychologické pomoci, spolupráce v sociálním nastavení a poskytnutí právního poradenství. Poskytuje i možnost ubytování ve specializovaném azylovém domě s neveřejnou adresou.

 

  1. Specializovaná služba poskytuje psychologické vedení, terapii a možnost psychologického vyšetření klientů a dětí.

 

  1. V rámci specializované služby je možnost i spolupráce s nezletilými dětmi, které často bývají svědky nebo přímými účastníky negativní domácí situace.

 

Zdroj: MAGDALENIUM, z.s.