Drobečková navigace

Úvod > Pro klienty > Komu pomáháme

Komu pomáháme a jak

Pomáháme všem, kteří byli vystaveni jakékoliv formě domácího násilí.

Našimi klienty jsou:

Našimi klienty jsou

Magdalenium pomáhá klientům zvládnout změnu. Provází je cestou od akutní pomoci, přes nastavení bezpečné spolupráce, po následnou stabilizaci klienta či rodiny. V rámci dlouhodobé spolupráce pak nabízíme podporu, která v mnoha případech vede k nalezení dlouhodobě udržitelného stavu. Klienti se s naší pomocí vracejí do běžného plnohodnotného života.

Magdalenium – cesta našeho klienta:

Cesta našeho klienta

„Klienty, nejčastěji ženy, k nám přivede obava o zdraví a život svůj či dítěte,“ říká Lenka Hýbnerová z vedení organizace Magdalenium. „Nejdůležitější je, aby si oběť uvědomila, že potřebuje dlouhodobou pomoc, péči a podporu. Dobrou zkušenost máme, pokud naváže spolupráci a poradnu navštíví opakovaně,“ vysvětluje vedoucí organizace. Pracovníci organizace Magdalenium pracují s klienty mnohdy i řadu let. „V první fázi se zaměřujeme na aktuální krizovou situaci, zda klient potřebuje na policii, k lékaři, zda je nutné jej ubytovat, nebo konzultovat stav s psychologem,“ popisuje. Další fáze spolupráce se týkají osobního rozvoje nebo vztahu k dětem a jejich výchově. „Oběť, která je vystavena násilnému chování, často nevědomky mění vzorce svého chování. Pomáháme jí takzvaně otevřít oči,“ říká vedoucí organizace. V poslední fázi se klienti vrací do běžného života. S pomocí odborníků řeší bytovou a finanční situaci, hledají uplatnění na trhu práce.

Akutní pomoc

 • právní
 • psychická
 • zdravotní
 • sociální

Následná terapeutická pomoc

 • osobní rozvoj
 • rozvoj sebedůvěry
 • medikace
 • vztah s dětmi a rodičovské kompetence
 • asistované kontakty

Dlouhodobě udržitelný stav (nový život)

 • řešení zdravotních problémů
 • řešení zadlužení a návrat do pracovního procesu
 • řešení bytové problematiky
 • vyřešení právních sporů
 • snižování rozvoje patologických chování u dětí
 • snižování tolerance oběti k domácímu násilí