Logo OPZ barevné.jpg

 

Poradna pro oběti domácího násilí

 

nabízí obětem či ohroženým osobám specifické poradenství v oblasti domácího násilí:

Psychologické konzultace (zaměřeny na stabilizaci oběti, diagnostiku, eliminování dopadů způsobených vlivem domácího násilí. )

Právní konzultace (zaměřeny na řešení právních specifik domácího násilí. Vypracování předběžných opatření, návrhů k soudu, pomoc s trestním oznámením. Možnost i právního zastoupení, pokud získáme dostatek finančních prostředků z dotací, nadací, darů…)

Sociální konzultace (pomoc s vyřízením sociálních dávek, s hledáním zaměstnání, bydlení, pomoc v komunikaci s úřady… Posilování rodičovských kompetencí, orientace v právech a povinnostech vztahujících se k rodičovství, posilování zdraví a bezpečí dětí, pomoc s hmotným zabezpečením, pomoc v otázkách zdraví na úrovni všeobecných znalostí. Pomoc v kontaktu se společenským prostředím – vytváření funkčních sociálních vazeb, trávení volného času)

Pomoc dítěti přítomnému domácímu násilí (možnost dětského psychologa, diagnostika, arteterapie, spolupráce s OSPOD…)                                                 

Možnost doprovodu k soudu, PČR…                                         a.jpg

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s vyřízením základních dokladů, asistence, podpora )

 

Formou odkazu či doprovodu na jiné odborné instituce  vás nasměrujeme na řešení otázek, ve kterých nejsme odborníky a můžeme vás  informovat pouze na úrovni všeobecných znalostí:

  • Finanční a majetková oblast na úrovni řešení dluhů a exekucí, orientace v insolvenčním rejstříku, nakládání s majetkem.
  • Zdravotní péče a kompenzace handicapu
  • Potřeby neřešíme za Vás, jsme Vám k dispozici radou, podporou.

Cílem sociální služby je pomoc obětem, svědkům domácího násilí, osobám ohrožených domácím násilím či osobám, které se jim snaží pomoci.

 

Služba je poskytována vždy pouze

po předchozím objednání a to:b.jpg

 

Středa              8.00 – 20.00
Čtvrtek             8.00 – 20.00

 

 

Tel.:  776 718 459 Po - Pá od 7.00 - 19.00                                

V případě bezpečnostního rizika je volána PČR.

 

 

 

 

 

 

 

  

Realizace projektu Podpora sociálních služeb v Magdaleniu z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007480

Magdalenium o.s. - pomoc obětem domácího násilí

Vyhledat v textu

30. 10. Tadeáš

Zítra: Štěpánka

Návštěvnost stránek

237194
spodek1[1].png