Drobečková navigace

Úvod > O nás > Poslání, hodnoty

Poslání, hodnoty

Naše poslání

Pomáháme osobám ohroženým domácím násilím - ženám, mužům, dětem a seniorům. Poskytujeme bezpečí, podporujeme, doprovázíme a respektujeme. Klientům pomáháme situaci změnit dlouhodobě a komplexně.

Organizace Magdalenium spolupracuje s odbornou veřejností, která přispívá k naplnění uvedeného poslání. Zakládáme si na budování reputace. Jsme smysluplný, seriózní a podporující partner. Zároveň se považujeme za odborníka na domácí násilí, který umí pracovat s klienty a pomáhá jim. Máme jasně zformulovanou nabídku služeb, která oběti domácího násilí podporuje a vrací je do plnohodnotného života.

Nabízíme pobytový program specializovaného azylového domu s neveřejnou adresou a poradnu Magdalenium, kde mají klienti zajištěny podpůrné navazující služby a dlouhodobou péči.

Naše hodnoty

Prioritní je pro nás spolehlivost a odbornost.

Hodnoty organizace zaručují poskytování kvalitní sociální práce. Pracovní tým směřuje klienta k pocitu bezpečí a ujišťuje jej, že cesta ke změně je vítaná a dosažitelná.

Spolehlivost

Ohrožení lidé musí mít především pocit, že se mají na koho spolehnout. Právě tuto jistotu nabízíme. Klienta bezpečně provedeme jeho složitou situací, ukážeme možnosti řešení, postavíme ho zpět do života.

Odbornost

Garantujeme odbornou a kvalitní pomoc. Plně se orientujeme v problematice domácího násilí. Jsme kvalifikovaní odborníci. Pravidelně a průběžně se vzděláváme, máme aktivní zájem o úpravy v zákonech a předpisech, sledujeme aktuální změny v postupech.

Kromě odbornosti a spolehlivosti si zakládáme na dalších zásadách a morálních postojích, které vytvářejí nehmotné bohatství organizace založené na lidech a jejich kvalitní práci.

Hodnoty organizace jsou zachyceny v Etickém kodexu.