Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Pohled právničky MAGDALENIUM, z.s.

Pohled právničky MAGDALENIUM, z.s.S ohledem na rodinné, manželské a majetkové vazby a ve většině případech trestní charakter týrání osob ze strany jejich životních partnerů nebo osob blízkých, je naprosto nezbytné ihned po zahájení péče o takovouto osobu  obstarat obětem domácího násilí okamžitou  právní pomoc a ochranu.

Právní ochrana MAGDALENIUM, z.s. spočívá v okamžitém zahájení komunikace s obětí ohledně všech dosavadních událostí, v přezkoumání osobnostního, majetkového a opatrovnického statusu ve věcech obětí a jejich nezletilých dětí.

Obratem je nezbytné urgentně podat trestní nebo přestupkové oznámení, návrhy na vydání předběžných opatření dle zákona o zvláštních řízeních soudních, předběžná opatření v opatrovnických věcech, návrhy opatrovnické a návrhy na rozvod manželství, mnohdy návrhy v majetkových věcech, neboť i v tomto jsou tyto osoby obětí agresora, často jim znemožní vrátit se do jejich prostředí a jejich finančním prostředkům.

Správní orgány a i PČR pracovali v nouzových stavech v omezeném režimu. Bylo nezbytné urgovat příslušné orgány o urychlenou součinnost, neboť byli kapacitně a časově vytíženi a díky tomu docházelo k odkládání i dříve běžně řešených případů násilí jak časově, tak obsahem.

V mnoha případech se přes to všechno a dílky obrovskému úsilí podařilo dosáhnout vydání ochranných opatření pro naše klienty, které jejich násilné osoby omezily v možné aktivitě.  Životy obětí se podařilo ošetřit do přiměřeně fingujícího režimu.

Karanténní opatření vyostřila vzájemné vztahy v podobě dalších konfliktů mezi klienty MAGDALENIUM, z.s. a jejich agresory.  Neustále řešeným problémem v době karanténních opatření byl i styk nezletilých s oběma rodiči, když někteří z nich nebyli schopni přijmout a akceptovat, že vládní karanténní opatření se nijak nedotýkala právě určeného styku s rodičem. Kolem tohoto problému jsme denně museli kontaktovat i příslušné instituce a podávat soudní návrhy, aby zajistili potřebnou pomoc a výklad konfliktnímu rodiči.