Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Azylový dům Magdalenium - investiční projekt > Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení-dodávka nábytku a dalšího vybavení, 4.5.2011

Projekt je podporován z Regionálního operačního programu NUTS 2  Jihovýchod

Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení-dodávka nábytku a dalšího vybavení, 4.5.2011

Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu

„Dodávka nábytku a dalšího vybavení“

Předmět veřejné zakázky: předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a dalšího vybavení v rámci projektu výstavby, rekonstrukce objektu ve vlastnictví občanského sdružení MAGDALENIUM ve městě Brně. Podrobné vymezení předmětu plnění je obsaženo v příloze této výzvy.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle kódu CPV:
39143000 – nábytek pro ložnice, jídelny a obývací pokoje,
39100000 – nábytek,

Druh zakázky: veřejná zakázka „Dodávka nábytku a dalšího vybavení“ není zadávána v zadávacím řízení podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), avšak v případech kdy je to pro výběrové řízení nezbytné používá výzvy odkazů na zákon. Veřejná zakázka je zadávána podle pravidel stanovených řídícím orgánem dostupných na http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/archiv-dokumentu , verze 1.9.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně DPH: 422.000,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet dva tisíc korun českých).

Zadavatel zakázky:
MAGDALENIUM
Se sídlem: Bratislavská 215/31, 602 00 Brno
IČ: 65351932
Statutární zástupce: Mgr. Kristína Brtníková, předsedkyně

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:

Na základě mandátní smlouvy je výkonem zadavatelských činností pověřena společnost:
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Se sídlem:   Starobrněnská 20, 602 00 Brno
IČ:    26298163
DIČ:    CZ26298163
Statutární zástupce:  Ing. Jan Ševčík, jednatel

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Valoušek
Kontaktní telefon: +420 724 263 327
Kontaktní e-mail: valousek@rpa.cz


Tato veřejná zakázka bude financována z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.

Doba plnění veřejné zakázky: termín zahájení plnění veřejné zakázky je 26. května 2011. Termín dokončení plnění veřejné zakázky zadavatel stanovuje nejpozději do 8.července 2011. Tento termín je stanoven jako termín limitní.

 

Plné znění výzvy k podání nabídky ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu - ke stažení:

110503 ZD nabytek_final.pdf