Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Azylový dům Magdalenium - investiční projekt > Tisková zpráva 23.10.2009

 

Projekt je podporován z Regionálního operačního programu NUTS 2  Jihovýchod      

 

Tisková zpráva,Brno 23.října 2009

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Za zavřenými dveřmi. Potichu a veřejně. To jsou názvy výstav, které byly dnes slavnostně otevřeny na bohunickém pracovišti FN Brno. Autoři fotografií - Petra Dolečková a Petr Mucha – se shodně věnovali tématu domácího násilí.
Výstava vznikla v rámci projektu Azylový dům Magdalenium, na nějž se po dvou letech příprav podařilo získat více jak šestnáct miliónů korun. Z devadesáti procent přispěl Regionální operační program NUTS II Jihovýchod. Jedním a půl miliónem pak Nadační fond J&T, který také poskytnul bezúročnou půjčku na předfinancování projektu.

Projekt Azylový dům Magdalenium má za cíl vytvořit nový azylový dům na neveřejné adrese pro oběti domácího násilí - matky s dětmi a bezdětné ženy. Celková kapacita bude 27 lůžek. K realizaci projektu dojde v termínu 1. října 2009 – 31. července 2011.

,,Projektem AD Magdalenium máme zájem navázat na tradici současného zařízení Helena, které provozujeme a které je v současné době kapacitně přetížené, ročně odmítáme až 87 zájemců o pobytovou službu“ řekla koordinátorka projektu Bc. Hýbnerová. Předsedkyně o.s. Magdalenium Mgr. Brtníková doplnila, že ,,již od roku 2006 je průměrná obložnost více jak 100%. Našim dlouhodobým cílem proto bylo zajistit obětem domácího násilí kvalitní a důstojné prostředí pro řešení obtížné situace.“

Pozitiva projektu AD Magdalenium jsou:
· návaznost na tradici azylového domu Helena
· přímá orientace projektu na cílovou skupinu oběti domácího násilí
· znemožnění kontaktu mezi násilníkem a jeho obětí
· odborná péče specializující se pouze na oběti domácího násilí
· základní psychosociální péče o děti ubytovaných uživatelů služby
· komplexní právní, psychologické a sociální poradenství a doplňkových službách
· zpětná integrace klientů do běžného života
· multiplikační efekt v podobě posílení prevence domácího násilí
· spolupráce s organizacemi, které ve městě Brně vytvářejí sociální síť pomoci obětem domácího násilí a stali se partnery projektu AD Magdalenium.

Na závěr o.s. Magdalenium věnuje své poděkování partnerům projektu, sponzorům, dárcům a všem, kteří věřili a pomohli občanskému sdružení k realizaci projektu AD Magdalenium.

Partneři projektu:    Nadační fond J&T        Nesehnutí o.s.        Persefona o.s.        SPONDEA o.p.s.
                                  

                                 Policie ČR, Správa Jihomoravského kraje

______________________________________________________________________________

Občanské sdružení Magdalenium vzniklo v roce 2001. Věnuje se problematice domácího násilí a to na úrovni komplexní péče, převážně pro Jihomoravský kraj. Kontakt: 776 718 459, P.O.Box 113, 657 13 Brno. Konto: 000000 – 2026245339/0800.

______________________________________________________________________________
Fakultní nemocnice Brno je největším zdravotnickým zařízením na Moravě. Vznikla 1. ledna 1998 spojením tří do té doby samostatných nemocnic. V roce 2001 byla ke stávajícímu komplexu přičleněna ještě Léčebna pro dlouhodobě nemocné v Bílovicích nad Svitavou a Transfuzní odběrové středisko v Třebíči. Fakultní nemocnice Brno s více než 4 500 zaměstnanci poskytuje občanům všech věkových kategorií vysoce odbornou péči ve všech oborech medicíny. Dále složí i jako výzkumné pracoviště a výuková základna pro posluchače Masarykovy univerzity, VUT a středních zdravotnických škol.

______________________________________________________________________________
Tisková mluvčí                    Tel.: 532 232 193                              IČO: 652 697 05
Jihlavská 25                        Fax: 543 211 185                             DIČ: CZ 652 697 05
625 00  Brno                       e-mail: mrazova@fnbrno.cz              Bankovní spojeni: 71234-621/0100