Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Azylový dům Magdalenium - investiční projekt > Prezentace projektu Azylový dům Magdalenium k 1.9.2009

 

Projekt je podporován z Regionálního operačního programu NUTS 2  Jihovýchod      

 

Prezentace projektu Azylový dům Magdalenium k 1.9.2009

Název projektu: Azylový dům Magdalenium
Místo realizace: neveřejné
Doba realizace: 1.9.2009 – 31.7.2011
Celkové způsobilé výdaje projektu: 16 192 445,10Kč
Realizátor: o.s.Magdalenium, P.O.Box 113, 657 13 Brno
Telefon: 775 320 459
Konto: 000000 – 2026245339/0800

 

 

Partneři projektu:
Nadační fond J&T
Nesehnutí o.s.
Persefona o.s.
SPONDEA o.p.s.
Policie ČR, Správa Jihomoravského kraje

Projekt finančně podpořen:
ROP NUTS 2 Jihovýchod přispěl částkou 14 662 000,-Kč tj.90,5%
Nadační fond J&T přispěl částkou 1 527 390,-Kč tj.9,5%, zajistil bezúročné předfinancování III. etap projektu.


Projekt je zaměřen na vytvoření azylového domu na neveřejné adrese pro matky s dětmi i bezdětné ženy, které se staly obětmi domácího násilí. Vlastní realizací projektu dojde k zakoupení vhodné nemovitostí, její rekonstrukci a k rozšíření v současné době limitované nabídky služeb na území města Brna a jeho okolí. Dojde k částečnému uspokojení velmi vysoké poptávky po sociálních službách pro oběti domácího násilí, která zaznamenává  intenzivně rostoucí trend. Ubytovaným ženám a dětem bude poskytována adekvátní sociální péče s ohledem na individuální situaci každé z nich a bude jim nabídnut nejen potřebný azyl a ochrana před dalším možným domácím násilím, ale též prostředí, které klientkám usnadní zpětnou integraci do společnosti.
Nezbytnou součástí projektu, která jej rovněž vyděluje z ostatních "obecných" azylových domů je jeho neveřejná adresa, která má znemožnit kontakt mezi násilníkem a jeho obětí.

Projekt podporuje zvýšení kvality života ve městě Brně i jeho okolí, a to nejen v případě
osob, kterých se bude využití azylového domu týkat bezprostředně, ale i ostatních obyvatel, neboť v sobě zahrnuje významný multiplikační efekt v podobě posílení prevence domácího násilí. V důsledku realizace projektu dojde ke zkvalitnění občanské vybavenosti města Brna a díky ochraně klientek v prostředí azylového domu bude do jisté míry zabezpečeno i zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel ve městě i regionu.


Mezi cíle projektu patří navázat na tradici azylového domu Helena, který je v současné době o.s.Magdalenium provozován, a pokračovat tak v udržování neveřejných adres objektů z důvodu bezpečnosti ubytovaných osob. V nově vzniklém azylovém domě bude ženám věnována specializovaná sociální péče a budou vytvořeny podmínky pro jejich úspěšnou zpětnou integraci do společnosti. Díky přímé orientaci projektu na cílovou skupinu bude možné poskytnout klientkám nanejvýš odbornou péči specializující se právě na oběti domácího násilí a bude jim, kromě ubytovacích služeb, poskytnuto i komplexní právní a psychologické poradenství a další sociální služby, které jim pomohou překonat trauma ze soužití s jejich partnerem a umožní jejich reintegraci do společnosti a na pracovní trh. Stejně tak je cílem o.s.Magdalenium vybudovat zázemí, které by podobné sociální služby mohlo poskytovat také dětem klientek, na kterých násilí v rodině zanechává, stejně jako na jejich matkách, výrazné psychické následky.
V případě, že těmto dětem (které se až v 57% případů stávají přímými svědky násilí) není věnována odborná psychosociální pomoc totiž může být ohrožen jejich další sociální i psychický rozvoj a mohou se u nich projevit sociálně patologické problémy, jakož i nápodoba chování násilníka v dospělosti.

V novém azylovém domě bude k dispozici pro klientky celkem 9 pokojů (z toho jeden bezbariérový byt) s průměrně dvěmi dětskými lůžky na pokoji, vznikne tak celkem 27 nových azylových míst.

Prostory budou celkově upraveny tak, aby vyhovovaly potřebám matek s dětmi a aby umožnily všem ubytovaným opět dosáhnout psychické rovnováhy, přispěli ke stabilizaci a aktivaci klientek a zajistily jim pocit bezpečí.