Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Aktuálně > Poděkování donátorům za rok 2018

Poděkování donátorům za rok 2018

 

Co se nám v MAGDALENIUM v roce 2018 za pomoci všech donátorů podařilo:
- udržet provoz specializovaných azylových domů pro oběti domácího násilí
- poskytovat odbornou pomoc dětem, které byly domácímu násilí přítomné, či na nich bylo násilí přímo pácháno
- Po a Pá poskytovat odbornou péči v Centru komplexní specifické pomoci pro rodiny s oběťmi domácího násilí
- Út a Čt poskytovat odbornou pomoc v Poradně pro oběti domácího násilí
- poskytovat skupinové psychoterapie, které jsou v pomoci obětem velmi účinné a založené na aktivním přístupu ze strany obětí

V databázi roku 2018 se nachází kolem 150 obětí a 60 zachycených dětí. (Statistiku budeme uzavírat k 31.12.2018)

V průběhu roku jsme řešili případy domácího násilí, které jsou složité, rizikové a zátěžové nejen pro oběti, ale i pro personál. Personál musí být speciálně vyškolen a psychicky odolný na zvládání akutních zátěžových situací.


     V průběhu roku jsme měli opět velmi dobrou záchytnost nových případů a s tím spojenou i záchytnost tzv.svědků domácího násilí tj.dětí. Sociální služba svým preventivním přístupem zabraňovala vzniku a prohlubování obtíží plynoucích z domácího násilí. Významně jsme snižovali nákladovost následných komplikací pramenících z dopadů domácího násilí ( šikana, záškoláctví, sebepoškozování dětí). Snažili jsme se o přerušení transgeneračního přenosu DN a eliminaci rozvoje zdravotních dopadů u dětí a obětí. Tím jsme významně přispívali k úspoře veřejných zdrojů.

 

Speciálně rok 2018 byl úspěšný z pohledu konkrétní pomoci. Díky fyzickým osobám, firmám, nadačním fondům … se podařila skloubit pomoc, která několika maminkám a dětem zásadně pomohla v těžkých situacích a ovlivnila jejich další život.


Pro příklad uvádíme:
- vybavení obývacího pokoje darováním nábytku od fyzické osoby
- zakoupení postelí do bytu, který klientka získala po absolvování pobytového programu v našem zařízení. Postele se podařilo zakoupit za podpory Sociálního nadačního fondu města Brna a JMK, aby měly děti na čem spát.
- Úžasné byly členky Inner Wheel Morava, z.s. , které dětem a maminkám opět pomohly se zajištěním pomůcek do školy. Děti z našich zařízení mohly do školy vyrazit s aktovkami, vybavenými penály, sešity,  lahvemi na pití …Od Inner Wheel Morava, z.s. jsme také dostali povlečení, nádobí a spoustu dalších užitečných věcí, které dáváme maminkám jako věcnou podporu, když odcházejí z azylového domu.
- Podařilo se zajistit zdarma brýle pro jedno z našich dětí z Očního studia p.Žejdla.
- Podařilo se získat příspěvek na úhradu soudních výloh spojených s řešením problematiky domácího násilí. Podařilo se získat příspěvek na částečné krytí nákladů spojených s bydlením u vytipovaných klientek.
- Děti ze školky nám pomohly zakoupit písek do pískoviště v azylovém domě, protože navlékaly korálky, které následně zpeněžily a výtěžek nám darovaly.
- Mary Kay, s.r.o. nám věnovala svůj čas a maminkám zprostředkovala úžasný Den matek. Ukázala jim, jak o sebe pečovat a věnovala kosmetické přípravky.
- Za podpory Nadačního fondu Velvet Smile, o.p.s. se podařil zakoupit kočárek pro ročního chlapečka, jehož maminka pracuje, ale příjem ji nestačil, aby jej zakoupila ze svého. Nadační fond také podpořil děvčátko, které dlouhodobě zažívá domácí násilí a které si odpracovává jízdy na koních, kteří ji pomáhají vyrovnávat se s těžkou situací.
- Firma Red Hat Czech s.r.o. pozvala naše děti a rodiče k zážitkovému Dni dětí do centra Bruno. Děti se nemohly nabažit a vydržely v centru nezvykle dlouhou dobu
- Firmy jako Red Hat Czech s.r.o., Setres, s.r.o., Montáže a opravy jeřábů, s.r.o., Mary Kay, s.r.o., Worklife Agency s.r.o., Metal – Frut, spol. s r. o. nám pomohly svým příspěvkem překonávat situace spojené s podfinancováním sociální služby.
- Obdrželi jsme výtěžek ze sbírky Kik, který velmi pečlivě střežíme a postupně vynakládáme tak, aby se zakoupilo nejpotřebnější vybavení do azylových domů.
- Pomohla nám potravinová sbírka, které jsme se dobrovolně účastnili a díky vstřícnosti občanů jsme pro naše klientky a děti vybrali 393 kg potravin a 20 kg drogérie.
- Vánoční dárky pro děti se podařilo zajistit díky charitativní akci ,,Krabice od bot“ , IKEA Česká republika s.r.o. a díky členkám Inner Wheel Morava, z.s.

V roce 2018 se podařily díky Vám všem velmi dobré věci, které ovlivnily životy dětem a obětem, které pomoc potřebovaly.

Velmi Vám za Vaši obětavost a pomoc děkujeme.
Přejeme mnoho štěstí a zdraví do nadcházejícího roku. Otevřené srdce pro pomoc těm, kteří dočasně pomoc potřebují a pokud jste s naší prací spokojeni, zachovejte nám prosím svoji přízeň a pokud budete chtít, podpořte naši činnost, protože bez Vaší pomoci nejsme schopni udělat tolik dobrých věcí