Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Azylový dům - MAGDALENIUM > Okruh osob, kterým není sociální služba určena

Okruh osob, kterým není sociální služba určena

- zájemcům, kteří nespadají do cílové skupiny o.s.Magdalenium

- zájemcům, které nemůžeme přijmout z důvodu plné kapacity

- zájemcům, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování sociální služby azylový dům dle §36 vyhlášky č.505/2006 Sb. ( v případě potřeby ústavní péče, akutního infekčního onemocnění, duševní poruchy, která závažným způsobem narušuje kolektivní soužití)

- uživatelům, kteří byli vyloučeni z poskytování služby z důvodu soustavného a hrubého porušování základních pravidel, a to na dobu  ½ roku

- ženě či dítěti oběti domácího násilí, které je na invalidním vozíku (týká se pouze AD – zařízení Helena, AD – Magdalenium je bezbariérový)

- ženě oběti domácího násilí, která je nevidomá, neslyšící, mentálně postižená, zbavená částečně či úplně svéprávnosti

- ženě oběti domácího násilí, která nemluví česky a nemá zajištěného tlumočníka

- ženě oběti domácího násilí, která nemůže dlouhodobě hradit režijní náklady spojené s ubytováním v azylovém domě

- zájemcům závislým na alkoholu či jiných toxických látkách

- zájemcům, bydlícím do 3 km od místa příslušného azylového domu o.s.Magdalenium (bezpečnostní riziko přijetí)