Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Azylový dům - MAGDALENIUM > Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

 

- oběti domácího násilí – ženy bezdětné i s dětmi

- oběti obchodování se ženami – ženy bezdětné i s dětmi

- ženě - oběti domácího násilí, která nemusí mít trvalé bydliště v městě Brně

- ženě - oběti domácího násilí pocházející mimo EU, mluvící česky či mající zajištěného tlumočníka.   Podmínkou u této ženy je pobyt na území ČR delší než 3 měsíce a povolení k trvalému pobytu v ČR.

Věková kategorie uživatelů:

- děti kojeneckého věku (do 1 roku)
- děti předškolního věku (1-6 let)
- mladší děti (7-10 let)
- starší děti (11-15 let)
- dorost (16 – 18 let)
- mladší dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři ( 65 – 80 let)

Upřesnění pro věkové kategorie uživatelů:

a)  Děti od 0 – 18 let jsou do azylových domů přijímány pouze se zákonným zástupcem tj.matkou.

b) Děti uživatelek starší 18 let jsou evidovány jako zletilé děti. V případě dítěte uživatelky, které dovrší 18 let věku a je zaopatřené, je nezbytné uzavřít novou Smlouvu se zletilým, zaopatřeným dítětem.

c) Pokud dítě dovrší 18 let věku a je nezaopatřené (studuje), Smlouva se se zletilým dítětem neuzavírá, až v momentě ukončení studia, nejpozději však dovršením 26 roku. V případě dovršení zletilosti synů, nelze Smlouvu uzavřít a ubytování je v tomto případě  ukončeno.

d) Po dovršení 26 let se již jedná o zaopatřenou osobu (příjem z prac.poměru či hmotné nouze) a je tedy potřeba uzavřít samostatnou Smlouvu.


Mladší senioři pouze soběstační a v případě, že jejich zdravotní stav není kontraindikací pro přijetí do azylových domů o.s.Magdalenium.