Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Koordona

Koordona

Koordona je dobrovolným účelovým seskupením organizací, které se zabývají pomocí (přímou i nepřímou) ženám – obětem domácího násilí. Koordona vznikla dne 25. 11. 2004 (mezinárodní den Boje proti násilí na ženách) v návaznosti na společnou mediální a osvětovou kampaň části organizací sdružených v tomto uskupení.

KOORDONA sdružuje následující typy organizací:

Koordona sdružuje organizace poskytující poradenskou činnost spojenou s vedením (utajených nebo neutajovaných) azylových domů pro ženy, oběti domácího násilí, specializované poradny (např. na právní situaci obětí domácího násilí) a organizace, které k této problematice závažného porušování lidských práv žen poskytují osvětu. Členy jsou rovněž organizace, u kterých je domácí násilí součástí jejich poradenské činnosti, která je ale širšího rázu a jednotlivé azylové domy pro matky s dětmi, jejichž klientela není jenom z oblasti „domácího násilí“.

Leták Koordony

Logo KOORDONY

Členské organizace Koordony ke dni 25.11.2004: Hlavní cíle

Mezi hlavní cíle Koordony patří především snaha společně prosazovat přístup neziskových organizací a přispět k funkčnímu dialogu se státními institucemi a orgány, ovlivňovat další změny v českém zákonodárství a posílit ho zkušenostmi z někdy až desetileté práce. Mezi další cíle koalice patří vypracování standardů v poskytování péče obětem, které by měly platit jak v organizacích poskytujících poradenství, tak v azylových domech.

Koalice se také soustředí na zvyšování povědomí o domácím násilí a jeho závažnosti mezi odbornou i širší veřejností. Jedním z hlavních témat, která Koordona řeší, je i otázka dětí - svědků domácího násilí.

Leták KOORDONY (60kB) - formát .pdf

Násilníkům děti do rukou nepatří! Tisková zpráva 2.2.2006 - formát .doc