Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > InternetPoradna

InternetPoradna

pro všechny, kteří si občas neví rady


Cílem služby je poskytovat celorepublikově a pod jednotnou adresou www.internetporadna.cz poradenství v oblastech:

zrakové
sluchové
tělesné
mentální postižení
drogy a závislosti
občanské poradenství
duchovní poradenství
psychologické poradenství
menšiny a cizinci
zaměstnanost

Tato služba je součástí služby Odborného sociálního poradenství, které poskytujeme v rámci Poradny pro osoby se zdravotním znevýhodněním v Olomouci. Je určena zejména pro stejnou cílovou skupinu a pro blízké těchto osob.

Součástí této služby je i zprostředkování krizové ho poradenství na E-lince důvěry, internetové variantě linky důvěry (forma chatu). To realizujeme ve spolupráci se Střediskem sociální prevence.

V současné době je do internetového poradenství zapojeno více než 250 dobrovolníků / odborníků z pomáhajících organizací v neziskové i státní sféře, kteří odpovídají na dotazy z oblasti jejich specifické odbornosti. Všechny dotazy jsou anonymní (případně jsou anonymizovány operátorem projektu).

Přidanou hodnotu projektu tvoří archivy dotazů a odpovědí, články, seznamy pomůcek, diskusní skupiny, ankety, seznamy literatury...

V počátcích byl projekt realizován ve spolupráci P-centrem a Regionem Olomouc. Autory myšlenky jsou:

Mgr. Dušan Dvořák
Richard Kořínek

Od léta 2001 realizuje již samostatný projekt (nyní službu) občanské sdružení InternetPoradna.cz, které vzniklo v létě 2001. Od září roku 2005 se činnost sdružení rozšířila o projekt Teleworking (tw.internetporadna.cz), na něj navazuje od března 2007 projekt RESTART. Jedná se o program podpory integrace lidí se zdravotním znevýhodněním. V jeho rámci probíhají nyní školící aktivity (počítačové kurzy a kurz sociálních a pracovních dovedností). V souvislosti s tím se změnily i stanovy sdružení - v nové podobě existují od června 2007:

Stanovy v PDF.


Užší tým o.s. InternetPoradna tvoří:
Mgr. Pavel Veselský - statutární zástupce
Bc. Ivana Herzogová, DiS. - ředitelka a koordinátorka projektu InternetPoradna
Michaela Pitáková, DiS. - sociální pracovnice
Bc. Andrea Rakušanová, DiS. - sociální pracovnice - operátorka
Lukáš Otáhal - operátor

Bc. Kristýna Pikalová - koordinátorka služby RESTART
Mgr. Hana Krylová - psycholožka služby RESTART
Pavlína Pelíšková, DiS. - sociální pracovník služby RESTART
Jeho součástí jsou i tito aktivní dobrovolníci:
2 dobrovolníci na e-lince
pan Jiří Surala
slečna Květa Žůrková
slečna Bc. Jana Světlíková

Širší potom všichni odborní spolupracovníci - naši redaktoři, partneři, donátoři a všichni návštěvníci.

InternetPoradna.cz je zakládajícím členem AISO - Asociace Informačních Systémů pro Osoby se specifickými potřebami - www.aiso.cz. V rámci AISO spolupracujeme také s portálem Helpnet.cz.

Rádi přivítáme spolupráci s podobně zaměřenými servery, odbornými zařízeními a jejich odborníky, i se všemi dalšími zájemci.

Kontakt:


e-mail: office@internetporadna.cz
nebo: InternetPoradna.cz

Kamenná adresa:
Krapkova 3
779 00 Olomouc
Tel.: 587 406 126
ICQ: 469-845-403
bankovní spojení: 309584753 / 0300