Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Azylový dům Magdalenium - investiční projekt > Doplnění Výzvy k podání nabídky - stavební rekonstrukce, 18.11.2009

 Projekt je podporován z Regionálního operačního programu NUTS 2  Jihovýchod      

Doplnění Výzvy k podání nabídky - stavební rekonstrukce, 18.11.2009

Doplnění Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na podlimitní
veřejnou zakázku

„Stavební rekonstrukce“

Zadavatel zakázky:
MAGDALENIUM
Se sídlem: Bratislavská 215/31, 602 00 Brno
IČ: 65351932
Statutární zástupce: Mgr. Kristína Brtníková, předsedkyně

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
Na základě mandátní smlouvy je výkonem zadavatelských činností pověřena společnost:
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Se sídlem: Starobrněnská 20, 602 00 Brno
IČ: 26298163
DIČ: CZ26298163
Statutární zástupce: Ing. Jan Ševčík, jednatel
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Valoušek
Kontaktní telefon: +420 724 263 327
Kontaktní e-mail:
valousek@rpa.cz

Tato veřejná zakázka bude financována z prostředků Regionálního operačního
programu NUTS II Jihovýchod.

Vybraný dodavatel je povinen dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole,
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Otevírání obálek je oprávněn zúčastnit se zástupce poskytovatele dotace.

Ing. Jan Ševčík v.r.
jednatel

Zde naleznete celé doplnění Výzvy k podání nabídky:

091118_doplneni_Vyzva_Magdalenium.pdf