Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Domácí násilí > Definice pojmu domácí násilí

Definice pojmu domácí násilí

„Pod pojmem domácí násilí rozumíme útoky, napadání, výhružky od blízké osoby s cílem ublížit či získat nad obětí převahu a moc. Je útokem na lidskou důstojnost, ohrožuje zdraví a ve vyhrocených případech i život oběti“ (Bednářová, Z. 2003; 6)

Ministerstvo vnitra (http://www.mvcr.cz/2003/odbor/rovnost3.doc) definuje domácí násilí v rodině jako „dlouhodobé násilné chování v rodině, které zahrnuje jakékoliv činy nebo opomenutí spáchaná v rámci rodiny některým z jejích členů, které podkopávají život, tělesnou nebo duševní integritu, nebo svobodu jiného člena stejné rodiny, nebo vážně poškozují vývoj jeho osobnosti.“

Domácím násilí se od násilí v širším slova smyslu vymezuje typickým osobním vztahem mezi pachatelem a obětí. V českých zákonech zatím není pojem domácího násilí přímo definován, ale od roku 2004 platí § 215a trestního zákona - týrání osoby žijící ve společném obydlí:

  1.  Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společně
     obývaném  bytě nebo domě, bude potrestán odnětím svobody až na tři
     léta.
  2. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
         a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo na více  osobách, nebo

         b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu.