Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Azylový dům - MAGDALENIUM > Ceník sociální služby

Ceník sociální služby

 

Ceník služeb azylových domů, jehož provozovatelem je o.s.MAGDALENIUM, Bratislavská 31,602 00 Brno, určuje diferencované ceny. Při určování cen se o.s.MAGDALENIUM řídí maximální výší úhrady za poskytování sociálních služeb v azylových domech:

A) Vyhláška č.505/2006 Sb., viz.§22, odstavec 1 písm.b) – poskytnutí ubytování:

1.ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,

2.umožnění celkové hygieny těla,

3.vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

 

Maximální sazby:

a) 130,-Kč/ den bezdětná dospělá uživatelka služby

b) jedná-li se o rodinu s nezletilými dětmi 100,-Kč/den za dospělou osobu a 70,-Kč/den za dítě

 

 

Uživatelky mají zdarma k dispozici televizi a PC + internet ve společných prostorech azylových domů.

 

V případě, že ekonomická situace Uživatelky neumožňuje maximální úhradu dle Vyhlášky č.505/2006 Sb., § 22, je možné si v azylovém domě podat Žádost o snížení měsíčních režijních poplatků. V tomto případě je ale uživatelka povinna doložit veškeré své příjmy a bezodkladně dokládat veškeré změny svých příjmů. Pokud tak uživatelka neučiní, dojde k sankci ve výši 20% ze stanovené aktuální částky/den a to ode dne, kdy ke změně příjmů uživatelky došlo.

 

 

B) Fakultativní služby:

Praní na 40 oC 20,-Kč/ jedno praní ( + prací kapsle 7,-Kč)

Praní na 60 oC 25,-Kč/ jedno praní ( + prací kapsle 7,-Kč)

Žehlení   3,-Kč/ 1 hod

Odběr el.energie za TV na pokoji – sazba/měs. dle měření wattmetrem

Odběr el.energie za PC na pokoji – sazba/měs.dle měření wattmetrem

Odběr el.energie za jiné povolené el.spotřebiče na pokoji – sazba/měs.dle měření wattmetrem

 

 

 

V platnosti od 14.3.2014