Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Domácí násilí > Bezpečnostní plán

Bezpečnostní plán

Jste-li ohroženi domácím násilím, máme pro Vás několik užitečných rad:

- snažte se rozeznat situace, kdy se schyluje k násilí a opusťte v takovém případě byt/místnost

- při incidentu se nenechejte zavřít v části domu nebo bytu, kde nejsou žádná okna nebo východ nebo kde se nacházejí jakékoli možné zbraně (např.nože v kuchyni)

- zapamatujte si některé z důležitých telefonních čísel (nonstop telefonní linka, policie, azylový dům,...). Naučte toto telefonní číslo i Vaše děti

- svěřte se přátelům nebo příbuzným, ke kterým máte důvěru

- promyslete si a naplánujte možné únikové cesty

- promyslete si přijatelné a důvěryhodné důvody, kvůli kterým byste mohla z domu odejít (např. jít k sousedům, na nákup,..). Po opuštění domu zavolejte pomoc

- předem si promyslete, kam půjdete (kamarádky, rodinní příslušníci, krizová centra v okolí,..- zjistěte si důležité kontakty)

- zabalte si pohotovostní tašku s penězi, oblečením a důležitými dokumenty (OP, rodné listy, kartičku zdravotní pojišťovny, pasy, platební kartu,..). Tašku schovejte na bezpečném místě (např.u kamarádky, v práci,..)

- uschovejte jakékoli důkazy o fyzickém násilí! (roztrhané oblečení, fotografie, potvrzení o lékařském vyšetření,..)

 

Při náhlém odchodu z domova si sebou vezměte:

- průkaz totožnosti, rodný list a rodné listy dětí

- kartičku zdravotní pojišťovny

- doklady o svém vztahu k bytu/domu – nájemní smlouvu, kupní smlouvu, apod.

- léky, brýle, lékařské potřeby a věci denní potřeby pro sebe a děti (oblečení, hygienické potřeby, oblíbenou hračku)

- policejní záznamy o dřívějších napadeních

- jiné důležité dokumenty – pracovní smlouvu, doklady o přístupu k účtu, rozhodnutí ze sociálních úřadů, rozhodnutí od soudu, apod.

 

Co může udělat OBĚŤ domácího násilí:

- nestyďte se řešit svoji situaci a neomlouvejte partnerovo chování, a to i v případě, že vždy jedná pod vlivem alkoholu

- po napadení partnerem si nechte vystavit lékařskou zprávu o tom, co se přihodilo a o vašem zdravotním stavu

- v případě napadení okamžitě volejte policii (158)

- pokud je to možné, neodcházejte ze společné domácnosti bez dětí, mohlo by být pro vás obtížné je získat zpět

 

Co může udělat SVÉDEK domácího násilí:

- pamatujte si, že oběť většinou svůj problém bagatelizuje

- nabídněte oběti pomoc, ale nevnucujte se

- snažte se ji pochopit a pozorně jí naslouchejte

- zdůrazněte jí, že v podobné situaci je mnoho žen

- dodávejte jí odvahu a do ničeho ji nenuťte

- pokud utrpěla fyzické zranění, nabídněte jí doprovod k lékaři či na policii

- doporučte jí kontaktovat specializované organizace, které se zabývají domácím násilím

- problémy a plány oběti nikdy nesdělujte třetím osobám, můžete ji tímto ohrozit

 


Nepodceňuj svou vlastní hodnotu!

Nikdy neztrácej důvěru sám sebe, vědomí své lidské
důstojnosti.“

ADOLF BARON VON KNIGGE

 

* zpracováno podle informačních materiálů Odboru zdravotnictví Magistrátu města Brna ve spolupráci s Interdisciplinárním týmem pro oblast domácího násilí