Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Azylový dům - MAGDALENIUM > Azylový dům - zařízení Helena

Logo OPZ barevné.jpg

Azylový dům - zařízení Helena


Jedná se o vícepatrovou budovu s pronajatými prostory.

Rozloha:

Celková rozloha  činí 195,90 m2, přičemž rozloha pokojů uživatelů služby činí 20m2.

5 pokojů o celkové kapacitě 10 lůžek
- 1 společenská místnost
- 1 kuchyň
- prostory na sušení a žehlení prádla
- sociální zařízení
- administrativní prostory
- skladové prostory

Zázemí sociálních pracovníků:
- Kanceláře 2x
- Poradenská místnost
- Kuchyňka + sklad

Technické vybavení: běžná kancelářská technika

Bezbariérovost: Přístup do budovy není bezbariérový.

Pokoj uživatelek

Pokoj

 

Herna

Herna

 

 

Sociální služba je financovaná v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207, financovaného dotací z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. v rámci projektu z Evropského sociálního fondu, prioritní osa: „2 – Sociální začleňování a boj s chudobou“.