Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Aktuálně > 14 let komplexní práce s oběťmi domácího násilí

MAGDALENIUM

14 let komplexní práce s oběťmi domácího násilí

 

Činnost nestátní neziskové organizace Magdalenium se od roku 2001 zaměřuje na práci s ženami a dětmi, které zažily domácí násilí ve všech jeho podobách.  Stěžejní službou jsou dva azylové domy působící v Jihomoravském kraji, které poskytují pobytový program v rámci ubytování na neveřejné adrese. Pobytový program je koncipován tak, aby umožnil obětem efektivní řešení jejich situace tj. od právního, psychologického a sociálního poradenství přes bezpečnostní a rizikové plány, doprovody na zainteresované instituce a další doplňkové služby. V řešení situace postupujeme vždy v souladu s představou obětí.

Mimo službu azylových domů mohou oběti využít služeb poradny. Poradna se dlouhodobě zabývá poskytováním individuálního psychologického poradenství  a  úspěšnými skupinovými psychoterapiemi, na kterých se můžete setkat s ženami,  které  se vyrovnávají s dopady domácího násilí. Nově od dubna roku 2015 se zde můžete setkat s expertem z praxe, který Vám např. pomůže s orientací ve vyhotoveném znaleckém posudku, vyhodnotí dopady závěrů na situaci a seznámí s možnostmi  dalšího řešení.

Od letošního roku se také zaměřujeme na pomoc dětem, které byly domácímu násilí přítomny. Děti velmi kladně hodnotí možnost práce s arteterapeutickou pracovnicí , kdy hravou metodou mohou ventilovat své prožité negativní zážitky. K dispozici je i dětská psychologická pracovnice, která dítěti poskytne včasnou krizovou pomoc, stabilizaci, vyšetření dítěte a nastavení bezpečného prostoru.

Pokud má rodič zájem o společnou práci s dítětem, můžeme nabídnout terapeutický program zaměřený na posílení rodičovských kompetencí , snížení agrese či úzkostných stavů u dětí.

V případě zájmu se můžete bezplatně objednávat na tel.: 776 718 459.

V 1.pol.roku 2015 jsme pracovali se 110 oběťmi  a evidovali 118 dětí, které byly násilí přítomny. V současné chvíli se aktivně do našich programů zapojilo přes 30 dětí. 

Za 1.pol.roku 2015 jsme poskytli 1881 odborných intervencí a 1910 kontaktů.