Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Centrum komplexní a specifické pomoci

Logo OPZ barevné.jpg

 b.jpg

Centrum komplexní a

specifické pomoci ,,CKSP"

Realizací projektu je zajištěna komplexní a specializovaná pomoc pro oběti a osoby ohrožené domácím násilím /DN/ a jejich rodiny v Brně.

Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím Centra komplexní specifické pomoci pro oběti a osoby ohrožené DN a jejich rodiny, jeho programu a působením na ně v jejich přirozeném prostředí.

Cílem je podpora cílové skupiny k resocializaci a začlenění se na pracovní trh."

  

S čím Vám můžeme bezplatně pomoci:

a) Poradíme Vám v problematice domácího násilí (máme již 16let zkušeností)

b) Pomůžeme s nepříznivou ekonomickou situaci (včetně bytové otázky, pracovně právních vztahů, individuálního finančního poradenství..)

c) Nabízíme kurzy finanční gramotnosti

d) Pomůžeme se vstupem a uplatněním se na trhu práce ( příprava na pracovní pohovor, individuální analýza pracovních předpokladů...)

e) Budete-li potřebovat zajistíme kurz počítačové gramotnosti

f) Navíc Vám nabízíme setkávání s klienty /klientkami, které mají podobné zkušenosti s domácím násilím jako Vy a to na pravidelných a oblíbených skupinových sezeních.

g)Pro Vás a pro Vaše děti máme možnost realizovat arteterapii a videotréning interakcí.

h) Pokud by Vás trápil problém, že se nějaké aktivity nemůžete zúčastnit z důvodu dětí, které nemá kdo pohlídat, máme k dispozici naši chůvu.

 

Záleží pouze na Vás, zda s námi chcete spolupracovat a jakou bezplatnou aktivitu si k řešení své situace vyberete.

                                                               

                                       

a.jpg

    S námi -pro Vás

     

       Kontaktovat nás můžete na tel:    

       776 718 459

       Po - Pa od 7.00 -19.00

 

 

Podpora sociálního začleňování rodin s obětmi domácího násilí, hrazena z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu, číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006370.