Logo OPZ barevné.jpg 

 

Azylové domy Magdalenium

 

Azylový dům - zařízení Helena

Azylový dům - Magdalenium

Pomoc dětem - svědkům domácího násilí

Videotréning interakcí

Ceník sociální služby

Popis poskytované sociální služby

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Okruh osob, kterým není sociální služba určena

Zásady poskytované sociální služby

Bezpečnostní plán

Canisterapie v azylových domech Magdalenium

Reflexní terapie v azylových domech Magdalenium - 2012

Dotazník pro zájemkyně o ubytování v azylových domech Magdalenium

 

 

 

 

Související odkazy:

http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz

www.esfcr.cz

  

Sociální služba je financovaná v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207, financovaného dotací z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. v rámci projektu z Evropského sociálního fondu, prioritní osa: „2 – Sociální začleňování a boj s chudobou“. 

 

Menu

Magdalenium o.s. - pomoc obětem domácího násilí

Vyhledat v textu

16. 2. Ljuba

Zítra: Miloslava

Návštěvnost stránek

198419
spodek1[1].png